Wanneer een budgetcoach?

Financiële zorgen kunnen op verschillende manieren ontstaan. Vaak komt het omdat iemand gewoon geen goed overzicht heeft van zijn maandelijkse inkomsten en uitgaven. Ook kunnen onvoorziene kosten een flinke stempel drukken op het budget of worden luxe artikelen op afkoop aangeschaft bij verschillende bedrijven, vaak tegen een hoge rente. Het kan natuurlijk ook zijn dat een (gedeelte) van het vaste inkomen weg valt door bijvoorbeeld ontslag, ziekte of scheiding.
Het te laat betalen van de (maandelijkse) rekeningen zorgt ervoor dat de lasten verhoogd worden met extra kosten van aanmaningen, incasso en deurwaarders.
Wanneer u structureel, dus maandelijks, geld tekort komt, ontstaan er problemen. Welke rekening gaat voor en welke blijft liggen? Aanmaningen en incassobrieven zijn het resultaat. Een groeiende achterstand en oplopende schulden kunnen ertoe leiden dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Binnen het gezin kan geldgebrek leiden tot spanningen en stress en zelfs tot lichamelijke problemen.

De budgetcoach helpt u! Hij gaat met u om de tafel zitten en brengt de balans tussen inkomsten en uitgaven weer in evenwicht. Dat werkt prettig, voor uw beurs én uw privé situatie.
Samen met de budgetcoach gaat u allereerst alle papieren verzamelen en ordenen en leert u hoe u deze het beste kunt bewaren (we maken hiervoor gebruik van de budgetbox).

Daarna maken we een overzicht van uw inkomsten en uitgaven en worden alle eventuele schulden in kaart gebracht. Op dat moment hebben we een duidelijk overzicht van uw budget, uw financiële situatie en eventueel de financiële problemen.

Vervolgens onderzoeken we de mogelijkheden om eventueel uw inkomen te vergroten (bijvoorbeeld door het aanvragen van toeslagen, belastingteruggave, het gebruik maken van diverse voorzieningen etc.)
We zoeken tevens met u naar mogelijkheden om uw uitgaven te verminderen en proberen samen uw problemen op te lossen.
Samen met uw coach leert u omgaan met uw nieuwe budget.
Op dat moment heeft u weer zicht op uw financiën en kunt u daar zelfstandig en op een bewuste manier mee om gaan.

Uiteraard laten we u dan niet aan uw lot over. Indien u dat wenst blijven we u ook in de toekomst begeleiden en adviseren en verzorgen we tevens uw belastingaangifte.